Wstęp:

Biała – mała miejscowość na południu polski, na Opolszczyźnie stała się centrum działań międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych Fundacji „W rozwoju”. W ramach projektu „Zakorzenieni. Integracja wewnątrz­ i międzypokoleniowa seniorów w Gminie Biała” od lipca do grudnia 2018r. podjętych zostało wiele ciekawych działań mających zaktywizować lokalną społeczność seniorów. Seniorzy uczestniczyli z młodzieżą w wyjeździe integracyjnym, gdzie wspólnie się poznawali, a także uczyli współpracy i jej dokumentowania na stronach www i portalach społecznościowych. Po wyjeździe został zorganizowany dla seniorów cykl warsztatów podczas którego ćwiczyli, śpiewali, tworzyli rękodzieło, a także dbali o swoje samopoczucie i zdrowy wygląd. Dodatkowo, w ramach małych inicjatyw wolontariackich seniorzy realizowali mini projekty, które miały służyć im i najbliższemu otoczeniu. Zrealizowane między innymi takie inicjatywy jak budowa zadaszenia miejsca na ogniska, organizacja pikniku rodzinnego, wyjazd do sanktuarium na Górę św. Anny. Obok działań w Białej w Łączniku powstał zespół teatralno-śpiewaczy, który w konwencji Teatru Ze Społecznością przygotował i przedstawił widowisko muzyczne o tym pt. „Jak to było z tą miłością”, o tym jakie zwyczaje i obrzędy weselne towarzyszyły miejscowej społeczności z dawien dawna . Na zakończenie powstała wystawa fotograficzna – portrety seniorów oraz otwarta dyskusja, w której seniorzy razem z młodzieżą podsumowali projekt i wypracowali wspólne cele na dalszą współpracę.

Działania Fundacji „W rozwoju” w widoczny sposób nadały dynamikę codziennemu życiu miasteczka. Za sprawą seniorów, a co za tym idzie także ich rodzin zwłaszcza w okresie letnim nie można było narzekać na nudę.

Przedstawiam Państwu wywiady z realizatorami i uczestnikami, a w nich  o tym co działo się w projekcie. O wartości zrealizowanych działań. Znajdziecie tu Państwo także kilka refleksji poprojektowych osób, które poprzez swój udział stały się jego częścią.

Czytaj dalej i pobierz e-book