​Teatr ze Społecznością Lokalną

Sierpień – grudzień 2018

​Grupa międzypokoleniowa ma za zadnie stworzyć na podstawie zebranych historii spektakl międzypokoleniowy. Opracowana zostanie scenografia, przydział ról, dialogi, kostiumy, muzyka. Efektem prac grupy Teatru ze Społecznością Lokalną będzie widowisko teatralne wystawione w przestrzeni publicznej w Białej w listopadzie 2018 dla wszystkich mieszkańców Gminy Biała.