Szkolenie dla wolontariuszy i wolontariuszek projektu (12 osób w wieku 10-59 lat oraz 12 osób powyżej 60 r.ż.)

Lipiec – wrzesień 2018

Trzydniowy wspólny wyjazd integracyjny dla 18 osób powyżej 60 r.ż i 18 osób w wieku 17-35 lat, do ośrodka przystosowanego do potrzeb osób starszych. Jest to idealny pretekst, aby młodzi i seniorzy wspólnie działali. 

Wyjazd będzie miał charakter merytoryczny i zadaniowy:

  1. a) merytoryczny

obejmuje łącznie 8 godzin szkolenia w zakresie, który pomoże grupom międzypokoleniowym prowadzić bloga/vloga, w którym opowiadać będą o działaniach projektowych.

  1. b) aspekt zadaniowy

Uczestnicy będą pracować w grupach międzypokoleniowych. Ich celem będzie zdefiniowanie celów wspólnych dla seniorów i młodzieży, a następnie przekształcenie ich w konkretne działania.