Otwarte spotkania informacyjne dla seniorów 60+ i osób 17-59 lat zainteresowanych udziałem w projekcie.

Celem spotkań będzie zapoznanie z ideą i harmonogramem projektu, osobami prowadzącymi oraz formami pracy. Omówione zostaną możliwości, jakie daje projekt, terminy, pomysły i inne ważne tematy. Spotkania zostaną przeprowadzone w Gminnym Centrum Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej.

​UWAGA!

Pierwszy termin spotkania:
20 kwietnia 2018, GCK w Białej, godzina 18.00

Drugi termin spotkania:
18 maja 2018, Biblioteka w Białej, godzina 18.00