Open space

Uroczyste zakończenie projektu i wypracowanie dalszych działań.
Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego świętowania zakończenia projektu podczas konferencji w formule open space. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną rezultaty projektów grup wolontaryjnych (mini projekty), raz jeszcze pokażemy zdjęcia seniorów ­ świadków historii, zaprezentujemy filmiki, bloga, film z premiery spektaklu międzypokoleniowego, a także pokażemy prezentację podsumowującą osiągnięcia grupy. Użyjemy formuły OPEN SPACE, bowiem chcemy wypracować konkretne zadania, którymi zajmą się uczestnicy już po zakończeniu projektu, narzędzia których użyją i zasoby, jakimi dysponują, by wciąż realizować się jako wolontariusze na rzecz społeczności.