Projekt „ZAKORZENIENI. Edycja 2” odpowiada na 2 główne PROBLEMY zdiagnozowane w Gminie Biała na Opolszczyźnie:

  1. Niska integracja wewnątrz i międzypokoleniowa seniorów Gminy Biała.
  2. Niska aktywność społeczna i wolontaryjna seniorów Gminy Biała.

CELEM PROJEKTU jest stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu ich zasobów, wiedzy i doświadczeń oraz angażowanie seniorów do realizacji projektów wolonariackich w społecznościach lokalnych. Cel zostanie osiągnięty w terminie 01.03 – 30.11.2018 poprzez DZIAŁANIA będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, tj.

  1. Działania WEWNĄTRZPOKOLENIOWE: Aktywny senior w Gminie Biała
  2. Działania MIĘDZYPOKOLENIOWE: Wyjazdowe szkolenie dla wolontariuszy i seniorów. Teatr ze Społecznością Lokalną zakończony premierą spektaklu opowiadającego historie seniorów. Nagranie teledysku do piosenki lokal
    nej.
  3. Realizacja międzypokoleniowych mini projektów wolontariackich na rzecz społeczności lokalnej. Wolontaryjne badania terenowe. Wsparcie mentoringowe pracy międzypokoleniowych wolontariuszy.

Działania zakończą się wspólnym świętowaniem oraz wypracowaniem dalszych działań na rzecz seniorów w metodzie open spece. W projekcie weźmie udział 62 osoby (w tym min. 40 osób 60+) z Gminy Biała oraz gmin sąsiadujących w Województwie Opolskim. Osoby w wieku 10-59 wezmą udział w projekcie jako wolontariusze, dzięki czemu będą mogli rozwijać swoje umiejętności pracy z ludźmi, animacji środowiska lokalnego i organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych dla seniorów, także po zakończeniu projektu.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!