Działania wewnątrzpokoleniowe.

Aktywny senior w Gminie Biała

Lipiec – wrzesień 2018

Cykl zajęć stacjonarnych dla seniorów, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 lub 4 godziny (łącznie 24 spotkania) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej. Adresowane wyłącznie do osób powyżej 60 r.ż. Łączna liczba uczestników: 40.

Podczas pierwszego spotkania z zadeklarowanymi uczestnikami, zostanie przeprowadzona ankieta, w której seniorzy będą mogli wybrać dzień, godzinę oraz tematykę zajęć.

Proponowane zajęcia:

Blok 1: Zdrowie i uroda

 • Neuroćwiczenia
 • Tańce w kręgu
 • Nordic Walking
 • Make up i stylizacja
 • Zdrowe odżywianie
 • Zioła w ogrodzie

Blok 2: Rozwój pasji poprzez sztukę

 • Szycie ręczne
 • Wzory tradycyjne
 • Decoupage
 • Wyplatanie kwietników
 • Śpiewanie i recytacja
 • Zajęcia ekologiczne – jak zamienić śmieci w dzieła sztuki użytecznej

Blok 3: Psychologia i rozwój osobisty

 • Jak budować poczucie własnej wartości u siebie i bliskich?
 • Pamięć o przodkach – po co nam ona?
 • Co się składa na moją tożsamość?
 • Moje życie, moje wartości.
 • Kobiecość i męskość – dziś i kiedyś.
 • Asertywność seniora.
 • 9 nawyków długowieczności mieszkańców Okinawy.