Nagranie teledysku do naszej piosenki

Warsztaty śpiewacze, 10 spotkań po 1h, średnio co 2 tygodnie, dla chętnych przed lub po warsztatach Teatru ze Społecznością Lokalną.  Prowadzone przez stypendystkę Ministra Kultury, od lat zajmującą się propagowaniem pieśni ludowych. Celem i efektem tego działania jest nagranie teledysku do piosenki regionalnej. Prace będzie nadzorował doświadczony filmowiec. Teledysk zostanie umieszczony na stronie fundacji, partnerów, Facebooku oraz kanele You Tube.