Serdecznie zapraszamy na trzydniowy wyjazd integracyjny dla 12 osób powyżej 60 r.ż i 12 osób w wieku 10-25 lat, do ośrodka przystosowanego do potrzeb osób starszych. Jest to idealny pretekst, aby młodzi i seniorzy nauczyli się wspólnie działać na rzecz lokalnych społeczności.

Wyjazd będzie miał charakter merytoryczny i zadaniowy:
a) merytoryczny obejmuje łącznie 8 godzin szkolenia w zakresie, który pomoże grupom międzypokoleniowym prowadzić bloga/vloga (czyli publikowanie krótkich filmików dotyczących konkretnych treści, np. kultury jedzenia przy stole naszych dziadków), w którym opowiadać będą o działaniach projektowych. Zakres ramowy szkolenia: social media, jak pisać ciekawie, jak kręcić filmiki, jak robić zdjęcia.

b) aspekt zadaniowy. Podczas wyjazdu są także przewidziane warsztaty wolontariatu międzypokoleniowego. Jest to inicjatywa, dzięki której młodzi i seniorzy z jednej strony zostaną zapoznani z dobrymi praktykami wolontariackimi, a z drugiej będą mieli możliwość wymiany własnych doświadczeń i możliwości. W efekcie chcemy, by uczestnicy projektu wyjechali z niemalże gotowym do wykonania pomysłem na miniprojekty wolontariackie i świadomością, że nie są sami, że mają w sobie wsparcie. Realizacja projektów wolontariackich przez młodzież i osoby starsze będzie miała miejsce w różnych miasteczkach i wsiach Gminy Biała, które wybiorą sami uczestnicy, np. w Łączniku, Prężynie, Wasiłowicach.

Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy_Istebna

Ważne: w związku z ograniczoną liczbą miejsc, pierwszeństwo mają osoby z Gminy Biała.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 13 lipca w GCK w Białej o 17.00.