Działania wewnątrzpokoleniowe.

Aktywny senior w Gminie Biała

Lipiec – wrzesień 2018

Cykl zajęć stacjonarnych dla seniorów, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 lub 4 godziny (łącznie 24 spotkania) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej. Adresowane wyłącznie do osób powyżej 60 r.ż. Łączna liczba uczestników: 40.

Podczas pierwszego spotkania z zadeklarowanymi uczestnikami, zostanie przeprowadzona ankieta, w której seniorzy będą mogli wybrać dzień, godzinę oraz tematykę zajęć.

Proponowane zajęcia:

Blok 1: Zdrowie i uroda

  • Neuroćwiczenia
  • Tańce w kręgu
  • Nordic Walking
  • Make up i stylizacja
  • Zdrowe odżywianie
  • Zioła w ogrodzie

Blok 2: Rozwój pasji poprzez sztukę

  • Szycie ręczne
  • Wzory tradycyjne
  • Decoupage
  • Wyplatanie kwietników
  • Śpiewanie i recytacja
  • Zajęcia ekologiczne – jak zamienić śmieci w dzieła sztuki użytecznej

Blok 3: Psychologia i rozwój osobisty

  • Jak budować poczucie własnej wartości u siebie i bliskich?
  • Pamięć o przodkach – po co nam ona?
  • Co się składa na moją tożsamość?
  • Moje życie, moje wartości.
  • Kobiecość i męskość – dziś i kiedyś.
  • Asertywność seniora.
  • 9 nawyków długowieczności mieszkańców Okinawy.